Istorijat


Kompanija „Gas Invest” d.o.o. je osnovana 2002. godine i to kao akcionarsko društvo na inicijativu Privredne komore Beograda.

Osnovna ideja osnivanja je bila udruživanje malih i srednjih preduzeća, iz domena privatnog sektora, koja su u energetskom sektoru prepoznala svoju oblast delovanja i ostvarivanja ciljeva svoga razvoja.

Osnivači Gas Investa kao zatvorenog akcionarskog društva bili su:

„Gas Termik“ d.o.o. Beograd, „DKD Gas“ d.o.o. Beograd, „Jugotrade“ d.o.o. Beograd, „Yugointrop“ d.o.o. Beograd, „Salon 3M“ Beograd, „Korpus“ d.o.o. Beograd, „Stankom Gas“ d.o.o. Beograd, „Tomaks Inženjering“ d.o.o. Beograd, „Contessa Tadi“ d.o.o. Beograd, „Intergradnja Coop“ d.o.o. Beograd, „WIG“ d.o.o. Beograd, „Maing“ d.o.o. Beograd, „Traco“ d.o.o. Beograd, „Pan Gas“ d.o.o. Novi Sad, „Fasek“ d.o.o. Novi Sad, „Termovent S.C“. d.o.o. Temerin, „Gas Feromont“ a.d. Stara Pazova, „Sagra“ a.d. Ruma, „Termoprojekt“ d.o.o. Subotica, „Morava Gas“ d.o.o. Jagodina, „NID“ s.z.r. Paraćin i „Uzor“ Proizvodno uslužna zadruga Kragujevac.

Većina osnivača su u momentu osnivanja bili uključeni u realizaciju različitih projekta na gasifikaciji gradova i opština u Republici Srbiji. Udruživanjem u akcionarsko društvo, su dobili šansu, da zajedničkim snagama, koristeći svoje slobodne potencijale, kako u domenu finansijskih mogućnosti, tako i u sektoru izvođačke delatnosti, unaprede svoj nastup i konkurišu za realizaciji krupnih projekata iz domena gasifikacije širom Srbije.

Uspešan nastup kompanije krenuo je od 2003. godine, od gasifikacije teritorije grada Čačka.

U toku 2007. godine odlukom Skupštine akcionarskog društva izvršena je dokapitalizacija akcionarskog društva od strane „Jugotrade“ d.o.o. čime je ta kompanija postala većinski vlasnik u akcionarskom društvu sa preko 92% akcija. Jula 2012. godine „Jugotrade“ d.o.o je postao samostalni vlasnik kompanije „Gas Invest“, kada je društvo iz akcionarskog promenilo pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sa novom organizacijom uspešno je nastavljenja gasifikacija gradova u Republici Srbiji, a „Gas Invest“ d.o.o. postaje prepoznatljiv kao uspešan, kvalitetan i pouzdan partner u gasifikaciji, pa je izabran za strateškog partnera na gasifikaciji opštine Bač i grada Požarevca.

U septembru 2015. godine, potpisani su svi ugovori za realizaciju programa gasifikacije Braničevskog okruga za opštine Malo Crniće, Kučevo, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Žagubica, Golubac i Žabari, čime je i praktično počela realizacija gasifikacije ovog dela Republike Srbije. Predviđena dužina distributivne gasne mreže niskog pritiska u I fazi izgradnje iznosi 810 km, dok je u drugoj fazi predvižena izgradnja dodatnih 600 km. Predviđeni dovodni gasovod srednjeg pritiska će se prostirati od GMRS Ljubičevo pa do Žagubice i Golubca, prolazeći kroz sve opštine okruga u predviđenoj dužini od 240 km.

Planirano je da izgradnja kompletne gasovodne mreže Braničevskog okruga traje do 2020. godine, a prvo napajanje potrošača očekuje se do grejne sezone 2017/2018.