Telekomunikacije


Sektor za telekomunikacije nalazi se u okviru Jugotrade grupe. U svom timu zapošljava inženjere i tehničare iz oblasti telekomunikacija, energetike i građevine.

Posedujemo licencu za izradu projekata (П150Е3) i izvođenje radova (И150Е3) telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja.

Delatnost:

o Projektovanje i izgradnja telekomunikacionih objekata (radio relejni sistemi, optički sistemi prenosa, i klasične pristupne mreže),
o Izgradnja telekomunikacionih objekata (Radio bazne stanice - RBS, antenski sistemi, kontejneri, objekti za smeštaj telekomunikacione opreme uz izvođenje mašinskih i termotehničkih radova),
o Izgradnja elektroenergetskih objekata i postrojenja (dalekovodi, trafostanice 10kV/0,4kV),
o Izgradnja gasnih energetskih objekata i gasovoda.

Naši partneri: Telekom Srbija a.d., Telenor, VIP, Airspan, Alcoma, Madnet...