PMTK 104 ES-M


Prijemnik mrežne tonfrekventne komande PMTK 104 ES-M

 

Prijemnik mrežne tonfrekventne namenjen je za prijem tonfrekventnog signala utisnutog u mrežni napon, prepoznavanje vremensko impulsnog telegrama na koji je prijemnik programiran i uključivanje odnosno isključivanje izvršnih relea 1, 2, i 3 po prijemu odgovarajućih komandi. U slučaju izostanka MTK signala automatski se uključuje posebni programer koji po zadatom programu upravlja sa radom sva tri izvršna bistabilna relea. Na ovaj način ovaj uređaj predstavlja MTK prijemnik sa rezervnom funkcijom uklopnog sata. Uređaj je predviđen za montažu na DIN šinu.

Napon napajanja Um: 230V, -20% +15%
Učestanost napajanja fm: 50 Hz
Vlastita potrošnja: < 2 VA
Prenaponska zaštita: 7 kV, 1,2/50 µs
Ispitni napon: 2 kV, 50Hz, 1 min
Upravljačka učestanost fo: od 110Hz do 1200Hz prema zahtevu
Proradni napon Uon: [0,2-0,7]% Um; Uop=[0,46-1,61]V
Neproradni napon Uon: Uon=60% Uod (programabilno)
Vremensko impulsni telegram: prema zahtevu korisnika
Tačnost vremenske baze satnog modula: 5x10^-6
Autonomija satnog modula: 72 sata
Kod MTK telegrama: Semagyr 50a/Semagyr 52/EDF
Broj izvršnih relea: 1, 2 ili 3 kom
Režim maksigrafa: RELE 3 (softversko uklj. režima)
Astronomski kalendar: RELE 2 (softversko uklj. režima)
Javna rasveta: RELE 2 (softversko uklj.režima)
Daljinsko parametriranje: Da
Napon preklapanja relea: 260V, 50Hz
Struja preklapanja Ic: 20A, cosφ=1; 10A, cosφ=0,6
Snaga preklapanja: 4400 VA
Vek trajanja relea: min 10^7 mehaničkih preklopa min 2x10^5 električnih preklopa
Težina: min 10^7 mehaničkih preklopa min 2x10^5 električnih preklopa
Temperaturni opseg rada: 650 g
Temperaturni opseg skladištenja: -25°C do +60°C
Napon napajanja Um: -40°C do +70°C