IRS 2


Infracrvena optička sonda IRS 2

Infracrvena optička sonda IRS 2 sa optičkom glavom omogućava očitavanje podataka sa digitalnih brojila, ali i sa drugih elektronskih uređaja koji poseduju kompatibilni optički port (MTK prijemnici i sl.). Uloga IRS 2 sonde je transformacija optičkog IR signala u RS232 signal za serijski port. Njegovom primenom omogućava se elektronskom uređaju lokalna komunikacija po protokolu IEC 61107. Optička glava sadrži optoelektronski transiver i omogućuje galvanski odvojenu konekciju sa personalnim računarom ili hand-held uređajem sa odgovarajućim softverom, ali i sa bilo kojim uređajem koji poseduje standardni interfejs u skladu sa ITU-T V.24/V.28 (RS232). IRS 2 optička sonda ima i stalni toroidni magnet unutra koji omogućuje sigurnu povezanost sa optičkim portom na brojilu i postavljanje u sredinu optičkog intefejsa. Povezuje se sa računarom preko 9-pinskog D tipa konektora. Zbog sve već upotrebe laptop računara postoji i varijanta IRS 2USB, koja se povezuje sa personalnim računarom preko USB konektora i dostupna je na zahtev.

RS232 konektor:
9-pinski ženski D konektor RxD – pin 2
TxD – pin 3
DTR – pin 4
GND – pin 5
Napajanje: Napajanje dolazi sa RS232 porta
Brzina komunikacije: Do 57600 bps (brojilo može da bude ograničeno na manju brzinu)
Dimenzije: Valjak dijametra 32 mm
Magnet Stalni toroidni, dijametra 28 mm i visine 7 mm, F ≥ 5 N pri kontaktu sa čeličnom podlogom; F > 1.5 N na rastojanju 2 mm od čelične podloge
Dužina kabla: 1,5 m standardno; druge dužine dostupne po zahtevu
Zaštita od dnevnog svetla: IR diode su otporne na dnevnu svetlost