MDB 3041


Multifunkcionalno digitalno trofazno četvorotarifno brojilo MDB3041

Napon napajanja Un 3x230V / 400 V
Nazivna frekvencija fn 50 Hz
Priključak Direktan, 4 provodnika
Klasa tačnosti 1 (aktivna energija i maksimalna aktivna srednja snaga) 2 (reaktivna energija)
Osnovna struja Ib 5 A
Maksimalna struja Im 40 ili 60 A
Prag merenja <20 mA po fazi
Konstanta brojila 1000 imp/kWh
Vlastita potrošnja u naponskom kolu <7 VA (0,4W) po fazi
Vlastita potrošnja u strujnom kolu <0,1 VA po fazi
Broj tarifa do 4
Registrator LCD displej
Komunikacija - optički izlaz IC port
Komunikacija - električni izlaz RS232
Ispitni napon 4 kV, 50 Hz, 1 min.
Prenaponska zaštita 6 kV, 1.2 kV/50 ns
Rezervni hod uklopnog časovnika 10 godina
Temperaturni opseg rada -25 °C do +55 °C
Temperaturni opseg skladištenja -40 °C do +70 °C
Relativna vlažnost ambijenta < 90%
Dimenzije kućišta 325x180x80mm
Težina 1990 g