Reference


Sektor za geodetske poslove u Jugo-tradeu od 2008. godine pruža sve usluge koje se odnose na geodeziju.

Za JP "Srbijagas" izvršeni su svi geodetski radovi prilikom projektovanja i izvođenja radova na gasifikaciji opštine Bač i Požarevac.
Trenutno se obavaljaju geodetski radovi na planiranju i izgradnji gasovoda u opštinama: Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Žabari, Žagubica, Kučevo, Golubac i Veliko Gradište.

Za "Telekom Srbija" AD izvšene su sve geodetske usluge prilokom projektovanja i izvođenja radova na izgradnji infrastrukturnih objekata pristupnih i transportnih mreža i kućnih priključaka na području grada Beograda, Mladenovca, Zrenjanina, Kragujevca, Aranđelovca, Ivanjice, Vranja.
Za potrebe "Telekom Srbije" AD izvšene su geodetske usluge snimanja i kartiranja radio-baznih stanica na celoj teritoriji republike Srbije.