DPM


Direktni puštač motora DPM

Direktni puštač motora je električni aparat koji se koristi za: direktno puštanje u rad el. motora snage do 7,5 kW
zaštitu el. motora od preopterećenja
zaštitu od struja kratkog spoja
zaštitu od pada napona
Nazivna struja In (A) od 0,1 do 25 A
Nazivni napon Un (V) 220 - 600V