O nama


JUGOTRADE d.o.o. je kompanija iz Beograda, koja svoje poslovanje najvećim delom obavlja na teritoriji Srbije, a u malom obimu i na teritorijama Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sedište JUGOTRADE-a se nalazi na adresi Dragoslava Srejovića 1v, u neposrednoj blizini hale Pionir i Pančevačkog mosta. Na ovoj lokaciji se nalaze poslovna zgrada od 800 m2, laboratorija i servis od 250 m2 i magacinski prostor od ukupno 1.200 m2. U ovim poslovnim objektima, već 25 godina se odvijaju JUGOTRADE-ove poslovne aktivnosti, podeljene u tri oblasti: telekomunikacije, elektroenergetika i gasifikacija.

Telekomunikacije – JUGOTRADE se već dugi niz godina bavi projektovanjem i izgradnjom kablovskih, optičkih i radio mreža, alii distribucijom, prodajom i servisom telekomunikacione opreme za telekomunikacione operatere. Svi veliki internet i mobilni operateri su u nekom periodu svog poslovanja deo svoje mreže izgradili ili u njoj instalirali opremu uz pomoć JUGOTRADE-a, bez obzira da li to podrazumeva izgradnju korisničkih kablovskih mreža, optičkih privoda, point-to-multipoint WLL mreža, izgradnju baznih stanica, isporuku radio-linkova, antena za mobilnu telefoniju, centrala za pejdžing sistem ili mobilnih telefona MOTOROLA. Sve što podrazumeva opremu za telekomunikacione operatere, JUGOTRADE je isporučivao u prošlosti. Trenutno, najveći deo poslova u vezi telekomunikacija se odnosi na izgradnju baznih stanica za MTS, „rooftop“ ili „greenfield“. Posetite neku od lokacija koje vidite u našem spisku referenci i videćete zašto JUGOTRADE znači kvalitet u telekomunikacijama.

Elektroenergetika – Druga poslovna delatnost JUGOTRADE-a. U našoj fabrici, „Elektrik“ Bač već dugi niz godina se uspešno dizajniraju i proizvode uređaji koji se koriste u niskonaponskoj distributivnoj potrošačkoj mreži – brojila, uređaji za prebacivanje tarife (MTK prijemnici i uklopni satovi), automatski osigurači, FID sklopke, stepenišni automati, direktni puštači motora, itd. Svi uređaji koji se proizvode u našim proizvodnim pogonima su rezultat sopstvenog razvoja u laboratorijama u Beogradu i Baču. Takođe, počev od prošle godine, u servisu JUGOTRADE-a se veoma uspešno servisiraju monofazna i trofazna mehanička brojila proizvođača ISKRA i ENEL. Posedujemo i dve laboratorije za ispitivanje i podešavanje uređaja iz sopstvenog proizvodnog programa – u Baču i u Beogradu, a trenutno je u postupku i proces akreditacije kontrolnog tela za laboratoriju u Beogradu, čime će se stvoriti uslovi za pružanje usluga prvog pregleda i overe brojila.

Gasifikacija – Od 2007. godine, poslovne aktivnosti vezane za gasifikaciju su stalno rasle i zauzimale sve veći i veći deo od ukupnih aktivnosti preduzeća, da bi danas gasifikacija postala dominatna poslovna aktivnost. Uspešno je izgrađeno nekoliko gasovodnih disitrubitivnih mreža širom Srbije - na teritoriji Čačka, potom u Baču i gradu Požarevcu, a trenutno se radi projekat po sistemu „ključ u ruke“ za kompletan Braničevski okrug. Samo ovaj projekat je određen da traje narednih 5 do 7 godina, i podrazumeva ishodovanje svih neophodnih dozvola, izradu projektno-investicione dokumentacije, izgradnju kompletne mreže, povezivanje svih korisnika i predaju završene mreže investitoru. Izgradnja gasnih mreža će i u budućnosti ostati najbitnija i glavna poslovna aktivnost JUGOTRADE-a.

Kontakt:

___

Adresa: Dragoslava Srejovića 1v, 11108 Beograd
Tel: +381 11 2077 100
Fax: +381 11 2077 110
e-mail: office@jugo-trade.com