EDB 1020 i EDB 1010


Monofazno, dvotarifno i jednotarifno el. digitalno brojilo EDB 1010/1020M

Napon napajanja Un 230V
Nazivna frekvencija fn 50 Hz
Osnovna struja Ib 10 A
Maksimalna struja Im 40 A
Prag merenja <25 mA po fazi
Klasa tačnosti 2 (IEC 61036)
Konstanta brojila 1000 imp/kWh
Vlastita potrošnja u naponskom kolu <7,5 VA (0,4W) po fazi
Vlastita potrošnja u strujnom kolu <0,1 VA po fazi
Broj tarifa 2 ili 1
Registrator elektromehanički (koračni motor)
Izlaz impulsni i optički
Priključak direktan, 2 provodnika
Ispitni napon 2 kV, 50 Hz, 1 min.
Prenaponska zaštita 7 kV, 1.2 kV/50 ns
Temperaturni opseg rada -20 °C do +55 °C
Temperaturni opseg skladištenja -40 °C do +70 °C
Relativna vlažnost ambijenta < 90%
Dimenzije kućišta 220x118x67mm
Težina 885 g