Gasifikacija


„Gas Invest“ d.o.o., je visoko pozicionirana kompanija koja raspolaže kompletnim potrebnim  resursima i kadrovima za praćenje i realizaciju projekata od početka do kraja (ključ u ruke). U svom sastavu ima renomirane stručnjake svih neophodnih profila:
  • licencirane inženjere za projektovanje, izvođenje radova i stručni nadzor na gasovodima niskog, srednjeg i visokog pritiska,
  • geodetsku službu sa licenciranim inženjerima,
  • varioce sa položenim stručnim ispitima,
  • kvalifikovane stručne ekipe za izvođenje katodne zaštite i ostalih elektro radova,
  • ostale neophodne prateće službe
Kao posledica razvoja kompanije, aprila 2014. godine „Gas Invest“ d.o.o. dobija licence za projektovanje i izvođenje radova na gasovodima i naftovodima za transport, gasovodima radnog nadpritiska preko 16 bara i skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona. Ovim se „Gas Invest“ d.o.o. svrstao u red vodećih domaćih kompanija u oblasti gasifikacije na niskom, srednjem i visokom pritisku.
Na svim projektima na kojima je angažovan, „Gas Invest“ d.o.o. izvodi kompletne radove gasifikacije od početka do kraja po sistemu „ključ u ruke”. To obuhvata anketiranje privrednih subjekata i građana, izradu idejnog rešenja, pripremu dokumentacije za izdavanje potrebnih uslova za projektovanje, projektovanje i izradu kompletne tehničke dokumentacije za izgradnju gasovodne mreže, ishodovanje potrebnih dozvola za izgradnju, izgradnju mreže sa isporukom kompletne opreme, tehničko ispitivanje mreže, tehnički prijem izgrađenog objekta i ishodovanje upotrebne dozvole za puštanje u rad.

Kontakt:

___

Adresa: Dragoslava Srejovića 1v, 11108 Beograd
Tel: +381 11 2077 100
Fax: +381 11 2077 110
e-mail: office@gasinvest.rs